Om oss

Ända sedan starten 1989 har vi på DataCom hjälpt våra kunder att utveckla och förädla sin IT-miljö.

Ekonomi

DataCom AB har fortsättningsvis hög kreditvärdighet hos Soliditet och UC .

Vi är mycket stolta över detta och hoppas alla våra kunder känner stor trygghet i att göra affärer med en solid och kreditvärdig partner.

 

 

Historia

DataCom AB har levererat verksamhetsnytta sedan 1989.

DataCom AB startade 1989 och har expanderat i takt med våra kunders behov och ny tillgänglig teknik. Vårt fokus har hela tiden varit nät- och kommunikationslösningar, en krävande och mycket omväxlande miljö med högt tempo.
Från de första peer-to-peernätverken via Internets revolutionerande inverkan på branschen till avancerade hostingtjänster där många viktiga IT-funktioner tillhandahålls på distans från våra egna serverhallar.

Kvalitetsarbete

Vi ska vara öppna och ärliga samt upprätthålla en aktiv dialog med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners så att vi tillsammans kan leva upp till våra gemensamma förväntningar.

Vi genomför noggranna behovsanalyser av varje nytt uppdrag för att säkerställa att våra kunders behov blir tillgodosedda.

Vi skall vara tillgängliga för kunden sått det är enkelt för denna att förmedla nödvändig information för uppdragets genomförande.

För att säkerställa kvaliteten i vårt erbjudande arbetar vi efter ITIL som är ett ramverk för praktiskt tillvägagångssätt som besvarar frågan HUR man; identifierarar, planerar, levererar och supporterar IT-tjänster.

Miljöarbete

DataCom har under flera år aktivt verkat för att på frivillig bas förbättra sitt miljöarbete. Vi har nu tagit steget fullt ut och uppfyller idag de krav som krävs för en ISO-certifiering inom miljöområdet.

Vad gäller en miljöstandard kan man säga att dess uppgift är att underlätta och effektivisera organisationers och företags miljöarbete. De övergripande syftena med en miljöstandard är att:

Den ska vara ett hjälpmedel för att:
• se till att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt
• säkerställa att miljöarbetet genom ständiga förbättringar leder till att företagets totala miljöbelastning minskar
• säkerställa att företagsledningen har god kontroll över miljöarbetets utveckling både vad gäller resultat och kostnader.

Miljöarbetet skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till ett stärkt varumärke.